Szukaj   Strona główna
Welcome Guest! Register | Login

» ISSOnline Download » Pro Evolution Soccer 2008 PC » Narzędzia » Kitserver by Juce and Robbie » KitServer 7.3.0

KitServer 7.3.0
Date Added: 04.07.2008 05:18:48
Description: Najnowsza wersja Kitservera autorstwa Juce`a.

Zmiany wzgl?dem wersji 7.2:

* Poprawiona stabilno?? modu?u Kitserver (kserv.dll), stroje wybrane w menu `Kit Selection` zapisuj? si? i dzia?aj? podczas wy?wietlania powtórek.

* Faceserver: od teraz twarze z GDB wspó?pracuj? ze zdj?ciami zeskanowanymi i zaimportowanymi do gry przy u?yciu Edit Mode.

Nowe modu?y:

* Time Expander: pozwala na ustawienie dowolnego czasu meczu, do 1 do 255 min.

* Camera Module: daje mo?liwo?? oddalania lub przybli?ania widoku z kamer Normal oraz Wide.

* Stadium Server: pozwala na przypisanie stadionu do danej dru?yny lub randomowy/losowy wybór stadionu. Siatki w bramkach oraz bandy mog? by? przypisane do ka?dego stadionu z osobna.
Creator/Author: juce
Version: 7.3.0
Documentation: http://forums.evo-web.co.uk/showthread.php?p=1358390#post1358390
Wymagania:: PES 2008
Data wydania:: 04.07.08
Last Download: 15.01.2018 15:34:39
Downloads: 2806
Rating:
(21 Ratings) 
Report Broken Link

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena